Archive | otaku boy RSS feed for this section

[FIC] OTAKU BOY -14-

14 Jun

TiTle : OTAKU BOY -14-

Couple : Taec x Khun , Chan x Ho (+Dong x Jay )

Genre : Comedy-Romantic 

Author : GNAWKHUN

.

Continue reading

[FIC] OTAKU BOY -13-

12 Mar

TiTle : OTAKU BOY -13-

Couple : Taec x Khun , Chan x Ho (+Dong x Jay )

Genre : Comedy-Romantic 

Author : GNAWKHUNContinue reading

[FIC] OTAKU BOY -12-

22 Jul

TiTle : OTAKU BOY -12-

Couple : Taec x Khun , Chan x Ho (+Dong x Jay )

Genre : Comedy-Romantic 

Author : GNAWKHUN

note: ด้งเจย์เยอะนะคะ : )

. Continue reading

[SF] OTAKU BOY :special

29 Jun

[SF] OTAKU BOY special

Couple: TAEC x KHUN
Genre: Romantic-Comedy
Author: GNAWKHUN

.
.
* หมายเหตุ1: โอตาคุบอยตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักแต่อย่างใดค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าเอาไปปนกันน๊า555 *
* หมายเหตุ2: ‘ลำยอง’ คือชื่อเล่นของนิชคุณ , ‘หน่อมแน้ม’ คือชื่อเล่นของจุนโฮที่แจบอมเป็นคนตั้งในเรื่องหลักค่ะ *

.
.

Continue reading

[FIC] OTAKU BOY -11-

21 Jun

TiTle : OTAKU BOY -11-

Couple : Taec x Khun , Chan x Ho (+Dong x Jay )

Genre : Comedy-Romantic 

Author : GNAWKHUN

Continue reading

[FIC] OTAKU BOY -10-

7 Jun

TiTle : OTAKU BOY -10-

Couple : Taec x Khun , Chan x Ho (+Dong x Jay )

Genre : Comedy-Romantic 

Author : GNAWKHUN

 

Continue reading

[FIC] OTAKU BOY -09-

22 May

TiTle : OTAKU BOY -09-

Couple : Taec x Khun , Chan x Ho (+Dong x Jay )

Genre : Romantic – Comedy

Author : GNAWKHUN

 

Continue reading