Archive | apple RSS feed for this section

[FiC] A P P L E { 1 }

17 May
TiTle : A P P L E
Couple : Taec x Khun , Chan , Ho , Dong , Jay , Junsu
Rate  : PG - 13
Genre : ?
Writer : negima102
Note : มันอาจจะเอื่อยมากๆ UU มี Talk ด้านล่างด้วยนะค๊า

สีแดงสดสวยงามของผลดั่งเรียวปากของหญิงสาว 
เนื้อในเป็นเหมือนทรายละเอียดสีเหลืองนวล

ภายนอกสีสด เปล่งประกายของความสดใส แต่ภายในลองกระเทาะให้เกิดร่องรอย.

แล้วจะได้พบกับ...

Continue reading